Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av politik, 16–25 år, 2004–2018. Procent.

Andel unga som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av politik.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av politik, 16–25 år, 2004–2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som är intresserade av politik var 44 procent 2018. Det är en ökning från 2009 då det var 35 procent.

Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan killar och tjejer år 2018. Andelen bland tjejer har ökat de senaste åren, från 31 procent 2012 till 41 procent 2018.

Det fanns ingen skillnad mellan unga inrikes eller utrikes födda 16–25 år i andelen som var intresserade av politik 2018.

Det fanns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan tjejer och killar i någon av grupperna.

Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga med utländsk eller med svensk bakgrund 16–25 år i andelen som var intresserade av politik år 2018.

Det fanns heller ingen statistisk säkerställd skillnad mellan tjejer och killar i någon av grupperna.

Det fanns ingen statistisk säkerställd skillnad i andelen som var intresserade av politik mellan unga i åldern 16–19 år och unga i åldersgruppen 20–25 år 2018.

Det fanns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan tjejer och killar i någon av grupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator