Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av samhällsfrågor, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av samhällsfrågor, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som är intresserade av samhällsfrågor var 59 procent 2015. Nivån har varit relativt stabilt mellan 2004 och 2015, med ett undantag för 2009 då andelen sjönk till 50 procent.

Andelen var lika stor bland både tjejer och killar vid 2015 års mätning. Även indelat efter kön har intresset för samhällsfrågor varit relativt stabilt under perioden 2004-2015, med ett undantag för 2009 då intresset var lägre bland både tjejer och killar.

Skillnaden mellan inrikes respektive utrikes födda var inte signifikant 2015. Det fanns inte heller signifikanta skillnader mellan könen inom respektive grupp.

Skillnaden mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund var inte signifikant 2015. Det fanns inte heller signifikanta skillnader mellan könen inom respektive grupp.

Den äldre gruppen unga, 20-25-åringarna, var mer intresserade av samhällsfrågor jämfört med de yngre, 16-19-åringarna 2015. Det fanns inte signifikanta skillnader mellan könen inom respektive grupp.

Fotnot:

Gruppen ‘Intresserade av samhällsfrågor’ omfattar dem som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor, De övriga svarsalternativen var ‘Inte särskild intresserad’ och ‘Inte alls intresserad’.

Nästa indikator