Mer information om indikatorn

Andel unga som upplever att de har möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som svarat att de upplever att de har stora eller mycket stora möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som upplever att de har möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som upplevde att de har möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är 17 procent 2015. Nivån ligger på samma nivå som 2012, men är högre jämfört med 2004 då andelen var 9 procent.

Skillnaden mellan tjejer och killar är inte signifikant vid 2015 års mätning. Även dessa nivåer ligger på samma nivå jämfört med 2012.

Skillnaden mellan inrikes respektive utrikes födda är inte signifikant 2015. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen bland inrikes respektive utrikes födda.

Skillnaden mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund är inte signifikant 2015. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen inom gruppen med svensk respektive utländsk bakgrund.

Det är en större andel bland 16-19-åringar, 21 procent, som upplever att de har möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare jämfört med bland 20-25-åringar, 15 procent i 2015 års undersökning. Det finns däremot inga signifikanta skillnader mellan könen inom respektive åldersgrupp.

Fotnot:

Gruppen ‘Kan påverka lokalt ’ omfattar dem som upplever att de har stora eller mycket stora möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen. De övriga svarsalternativen var ‘Små möjligheter’ och ‘Inga möjligheter’.

Nästa indikator