Mer information om indikatorn

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16–24 år, 2008–2019. Procent.

Har svarat ja på frågan” Är du medlem i något politiskt parti?”.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport: Maj 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16–24 år, 2008–2019. Procent.

Analys

Åren 2018/2019 var 5 procent i åldersgruppen 16-24 år medlemmar i ett politiskt parti. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med 2008/2009.

Andelen unga tjejer som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 6 procent år 2018/2019. Andelen killar som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 5 procent år 2018/2019. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan 2008/2009 och 2018/2019.

Bland unga inrikes födda 16–24 år var andelen 6 procent 2018/2019. Det är för få svarande i gruppen utrikes födda för att redovisa några resultat för den gruppen.

Andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år var 5,0 procent bland de med svensk bakgrund och 3,6 procent bland de med utländsk bakgrund åren 2018-2019. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.
Det finns heller inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar med svensk respektive utländsk bakgrund avseende andelen som var partimedlemmar.

År 2018/2019 var andelen som var medlemmar i partier 4 procent bland unga 16–19 år och bland unga 20–24 år 6 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Det finns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen.

År 2018/2019 var andelen partimedlemmar i gruppen 16–24 år 5 procent och i gruppen 25–29 år 4 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Det finns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen.

År 2018/2019 var andelen partimedlemmar i gruppen 16–24 år 5 procent och i gruppen 30–64 år 5 procent.

Det finns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar, det vill säga att 2011 är sammanslagning av 2010 och 2011 års undersökningar och 2019 är sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator