Mer information om indikatorn

Valdeltagande i Europaparlamentsval, 18-24 år, 2004-2014. Procent.

Andel röstande av röstberättigade i i europaparlamentsvalet.

Källa: SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: Juni 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Valdeltagande i Europaparlamentsval, 18-24 år, 2004-2014. Procent.

Analys

I 2014 års Europaparlamentsval var det runt 46 procent av 18-24- åringarna som valde att rösta. Det innebar en ökning av valdeltagandet från Europaparlamentsvalet 2004 då motsvarande andel var runt 26 procent.

Unga kvinnor 18-24 år röstade i något högre utsträckning än unga män vid Europaparlamentsvalet 2014. Andelarna var 48 procent respektive 43 procent. En sådan skillnad i valdeltagande kunde inte noteras vid Europaparlamentsvalet 2009.

Valdeltagandet är högre bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Bland dem i åldrarna 18-24 år var valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2014 omkring 47 procent bland inrikes födda jämfört med 32 procent bland utrikes födda. Unga inrikes födda kvinnor i åldrarna 18-24 år deltog i högre utsträckning än unga inrikes födda män i samma åldrar i Europaparlamentsvalet 2014. Skillnaden i valdeltagande mellan unga utrikesfödda kvinnor och män är inte signifikant.

Valdeltagandet är högre bland personer med svensk bakgrund jämfört med personer med utländsk bakgrund. Bland dem i åldrarna 18-24 år var valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2014 omkring 35 procent bland personer med utländsk bakgrund jämfört med 47 procent bland dem med svensk bakgrund. Unga kvinnor i åldersgruppen 18-24 år deltog i högre utsträckning än unga män i samma åldersgrupp i Europaparlamentsvalet 2014 oavsett bakgrund.

Det går inte att konstatera några statistiskt säkerställda skillnader vad gäller valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014 mellan dem i åldrarna 18-21 år och dem 22-24 år. Bland de yngsta, 18-21 år, röstade tjejerna i högre utsträckning än killarna

Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014 var högre bland dem i åldrarna 25-29 år jämfört med dem i åldrarna 18-24 år. Andelarna är 49 procent respektive 46 procent.

Valdeltagandet är högre bland äldre jämfört med yngre röstberättigade. Vid Europaparlamentsvalet 2014 var valdeltagandet drygt sex procentenheter högre bland dem 30-64 år jämfört med dem 18-24 år. Andelarna är 52 procent respektive 46 procent.

Nästa indikator