Mer information om indikatorn

Valdeltagande i kommunfullmäktige, 18-24 år, 2002-2014. Procent.

Andel röstande av röstberättigade i olika åldersklasser

Källa: SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: Juni 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Valdeltagande i kommunfullmäktige, 18-24 år, 2002-2014. Procent.

Analys

I 2014 års kommunfullmäktigval röstade 77 procent av de unga röstberättigade i åldern 18-24 år. Valdeltagandet har ökat sedan 2002 då andelen var 66 procent.

Tjejer (18-24 år) röstade i något högre utsträckning (80 procent) än killar (75 procent) vid kommunfullmäktigvalen 2014. Även vid kommunfullmäktigvalen 2010 och 2006 var valdeltagandet högre bland tjejer.

Valdeltagandet är högre bland inrikes födda jämfört med utrikes födda, det gäller oavsett vilken ålder som studeras. Bland dem i åldrarna 18-24 år var valdeltagandet i kommunfullmäktigvalen 2014 omkring 81 procent bland inrikes födda jämfört med 49 procent bland utrikes födda. Inrikes födda tjejer i åldrarna 18-24 år röstade i högre utsträckning (83 procent) än inrikes födda killar (78 procent) i kommunfullmäktigvalen 2014. Det fanns däremot inte någon statistiskt säkerställd skillnad i valdeltagandet mellan tjejer och killar som är födda utomlands.

Valdeltagandet är högre bland dem med svensk bakgrund jämfört med dem med utländsk bakgrund, det gäller oavsett vilken ålder som studeras. Bland väljare i åldrarna 18-24 år var valdeltagandet i kommunfullmäktigvalen 2014 58 procent bland personer med utländsk bakgrund jämfört med 82 procent bland dem med svensk bakgrund. Tjejer i åldrarna 18-24 år med svensk bakgrund röstade i högre utsträckning (84 procent) än killar med svensk bakgrund (79 procent) i kommunfullmäktigvalen 2014. Det fanns däremot inte någon statistiskt säkerställd skillnad i valdeltagandet mellan tjejer och killar med utländsk bakgrund.

Det finns inga signifikanta skillnader i valdeltagandet i kommunfullmäktigvalen 2014 mellan dem i gruppen 18-21 år (78 procent) och dem i gruppen 22-24 år (76 procent). Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan killar och tjejer i dessa åldersgrupper.

Det finns inga signifikanta skillnader i valdeltagandet i i kommunfullmäktigvalen 2014 mellan dem i åldrarna 25-29 år (75 procent) och dem i åldrarna 18-24 år (77 procent).

Valdeltagandet är högre bland äldre jämfört med yngre röstberättigade. Vid kommunfullmäktigvalen 2014 var valdeltagandet 7 procentenheter högre bland dem i åldern 30-64 år (84 procent) jämfört med dem i åldern 18-24 år (77 procent).

Nästa indikator