Mer information om indikatorn

Valdeltagande i landstingsfullmäktige, 18-24 år, 2002-2018. Procent.

Andel röstande av röstberättigade i olika åldersklasser

Källa: SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Valdeltagande i landstingsfullmäktige, 18-24 år, 2002-2018. Procent.

Analys

I 2018 års landstingsfullmäktigval var det 80 procent av de unga väljarna i åldern 18-24 år som röstade. Sedan 2002 har andelen unga som röstar i landstingsfullmäktigval ökat.

Andelen som röstade 2018 var större bland tjejer än bland killar. Det var 84 respektive 77 procent.

Det var en större andel unga 18-24 år inrikes födda än utrikes födda som röstade i landstingsfullmäktigval 2018. Det var 85 respektive 53 procent.

Inom båda grupperna var det en större andel tjejer än killar som röstade.

Det var en större andel unga 18-24 år med svensk än med utländsk bakgrund som röstade i landstingsfullmäktigval 2018. Det var 87 respektive 62 procent.

Inom båda grupperna var det en större andel tjejer än killar som röstade.

Det går inte att konstatera några signifikanta skillnader i valdeltagande till landstingsfullmäktigval 2018 mellan åldersgrupperna 18-24 och 25-29 år.

Inom båda åldersgrupperna var det en större andel tjejer respektive kvinnor än killar respektive män som röstade.

I landstingfullmäktigeval 2018 var valdeltagandet högre bland äldre jämfört med yngre röstberättigade. Det var 85 respektive 80 procent.

Inom både åldersgrupperna var det en större andel bland tjejer respektive kvinnor än bland killar respektive män som röstade.

Fotnot:

För 2018 års siffror finns det inga felmarginaler eftersom att det är ett totalräknat valdeltagande. Tidigare har siffrorna baserats på ett urval.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator