Mer information om indikatorn

Valdeltagande i landstingsfullmäktige, 18-24 år, 2002-2014. Procent.

Andel röstande av röstberättigade i olika åldersklasser

Källa: SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: Maj 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Valdeltagande i landstingsfullmäktige, 18-24 år, 2002-2014. Procent.

Analys

I 2014 års landstingsfullmäktigval var det 77 procent av de unga väljarna i åldern 18-24 år som valde att rösta. Valdetagandet har ökat sedan 2002 då andelen var 66 procent.

Tjejer i åldern 18-24 år röstade i något högre utsträckning än killar vid landstingsfullmäktigvalen 2014. 79 procent av tjejerna röstade jämfört med 75 procent av killarna. Även vid landstingsfullmäktigvalen 2010 och 2006 var valdeltagandet högre bland tjejer.

Valdeltagandet är högre bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Det gäller oavsett vilken ålder som studeras. Bland unga (18-24 år) var valdeltagandet i landstingsfullmäktigvalen 2014 80 procent bland inrikes födda jämfört med 49 procent bland utrikes födda. Inrikes födda tjejer i åldrarna 18-24 år röstade i högre utsträckning än inrikes födda killar i landstingsfullmäktigvalen 2014. Det fanns däremot inte någon statistiskt säkerställd skillnad i valdeltagandet mellan tjejer och killar som är födda utomlands.

Valdeltagandet är högre bland unga med svensk bakgrund jämfört med dem med utländsk bakgrund. Det gäller oavsett vilken ålder som studeras. Bland unga (18-24 år) var valdeltagandet i landstingsfullmäktigvalen 2014 omkring 58 procent bland de med utländsk bakgrund jämfört med 81 procent bland dem med svensk bakgrund. Bland unga i åldrarna 18-24 år röstade tjejer med svensk bakgrund i högre utsträckning än killar med svensk bakgrund i landstingsfullmäktigvalen 2014. Det fanns däremot inte någon statistiskt säkerställd skillnad i valdeltagandet mellan tjejer och killar med utländsk bakgrund.

Det fanns inga signifikanta skillnader i valdeltagandet i landstingsfullmäktigvalen 2014 mellan dem i åldrarna 18-24 år (77 procent) och 25-29 år (75 procent).

Valdeltagandet är högre bland äldre jämfört med yngre röstberättigade. Vid landstingsfullmäktigvalen 2014 var valdeltagandet 7 procentenheter högre i gruppen 30-64 år (84 procent) jämfört med dem i gruppen 18-24 år (77 procent).

Nästa indikator