Mer information om indikatorn

Valdeltagande i riksdagsval, 18-24 år, 2002-2014. Procent.

Andel röstande av röstberättigade i olika åldersklasser

Källa: SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: Juni 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Valdeltagande i riksdagsval, 18-24 år, 2002-2014. Procent.

Analys

I 2014 års riksdagsval var det 82 procent av de unga i åldern 18-24 år som valde att rösta. I 2010 års riksdagsval var motsvarande andel 80 procent. Det innebar i sin tur en ökning av valdeltagandet från riksdagsvalet 2002 då motsvarande andel var 71 procent.

Tjejer (18-24 år) röstade i något högre utsträckning än killar vid riksdagsvalet 2014. Andelen som röstade var 84 procent bland tjejerna och 80 procent bland killarna. Även vid riksdagsvalen 2010 och 2006 var valdeltagandet högre bland tjejer.

Valdeltagandet är högre bland inrikes födda jämfört med utrikes födda, oavsett vilken åldersgrupp som studeras. Bland dem i åldrarna 18-24 år var valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 omkring 84 procent bland inrikes födda jämfört med 65 procent bland utrikes födda. I åldersgruppen 18-24 år deltog inrikes födda tjejer i högre utsträckning än inrikes födda killar i riksdagsvalet 2014, andelarna var 86 respektive 81 procent. Skillnaden i valdeltagandet mellan tjejer och killar som är födda utomlands är däremot inte signifikant.

Valdeltagandet är högre bland personer med svensk bakgrund jämfört med personer med utländsk bakgrund, oavsett vilken åldersgrupp som studeras. Bland personer med utländsk bakgrund i åldrarna 18-24 år var valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 omkring 69 procent jämfört med 85 procent bland dem med svensk bakgrund. I åldersgruppen 18-24 år deltog tjejer med svensk bakgrund i högre utsträckning än killar i riksdagsvalet 2014, andelarna var 87 respektive 83 procent. Skillnaden i valdeltagandet mellan tjejer och killar med utländsk bakgrund är däremot inte signifikant.

Det går inte att konstatera några signifikanta skillnader vad gäller valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 mellan förstagångsväljarna i åldrarna 18-21 år (83 procent) och unga i åldern 22-24 år (82 procent).

Det går inte att konstatera några signifikanta skillnader vad gäller valdeltagande i riksdagsvalet 2014 mellan dem i åldrarna 25-29 år (83 procent) jämfört med dem i åldrarna 18-24 år (82 procent). Andelen kvinnor i åldern 25-29 år som röstade i riksdagsvalet 2014 var 86 procent och andelen män i samma ålder var 80 procent.

Valdeltagandet är högre bland äldre jämfört med yngre röstberättigade. Vid riksdagsvalet 2014 var valdeltagandet 7 procentenheter högre bland dem 30-64 år jämfört med dem 18-24 år. I gruppen 30-64 år deltog 89 procent i riksdagsvalen 2014, jämfört med 82 procent i gruppen 18-24 år. Andelen kvinnor i åldern 30-64 år som röstade i riksdagsvalet 2014 var 90 procent och andelen män i samma ålder var 88 procent.

Nästa indikator