Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av att påverka i frågor som rör deras kommun, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som svarat att de vill påverka i frågor som rör den kommun där de bor.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av att påverka i frågor som rör deras kommun, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som är intresserade av att påverka i frågor som rör deras kommun är 46 procent 2015. Det innebär en ökning från 2012 då andelen var 40 procent. Den generella trenden sedan 2004 är dock minskande.

Skillnaden mellan tjejer och killar är inte signifikant vid 2015 års mätning.

Skillnaden mellan inrikes respektive utrikes födda är inte signifikant 2015. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen bland inrikes respektive utrikes födda.

Skillnaden mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund är inte signifikant 2015. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen inom gruppen med svensk respektive utländsk bakgrund.

Skillnaden mellan 16-19-åringar och 20-25-åringar är inte signifikant 2015. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen inom respektive åldersgrupp.

Nästa indikator