Mer information om indikatorn

Andel unga som är ute i naturen, fiskar eller jagar varje vecka, 16-25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är ute i naturen, fiskar eller jagar varje vecka, 16-25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som är ute i naturen varje vecka ökade från 12 procent 2009 till 19 procent 2015.

Under perioden 2007-2015 var det en större andel bland tjejer än bland killar som är ute i naturen varje vecka, i åldersgruppen 16-25 år. År 2015 var andelen 22 procent bland tjejer och 16 procent bland killar.

I åldersgruppen 16-25 år fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda i andel som är ute i naturen varje vecka under perioden 2007-2015. För inrikes födda var det under perioden en större andel bland tjejer än bland killar som är ute i naturen. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant 2009. För utrikes födda var det för få individer för att kunna analysera skillnader mellan tjejer och killar under perioden 2009-2015, men 2007 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad.

Under perioden 2007-2015 fanns det bland unga i åldern 16-25 år inga statistiskt signifikanta skillnader i andel som är ute i naturen mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund. För unga med svensk bakgrund var det under perioden en större andel bland tjejer än bland killar som är ute i naturen. För unga med utländsk bakgrund fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar under perioden.

Åren 2009-2015 var det ingen skillnad mellan åldersgrupperna 16-19 år och 20-25 år med avseende på andel som är ute i naturen. År 2007 var det en större andel i åldersgruppen 20-25 år som är ute i naturen, jämfört med åldersgruppen 16-19 år. År 2015 var det i åldergruppen 20-25 år en större andel bland tjejer än bland killar som är ute i naturen, 24 respektive 16 procent. Under perioden fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar i åldersgruppen 16-19 år.

Fotnot:

År 2007 användes två separata frågor, en om ute i naturen och en fiskar/jagar. För åren 2009, 2012 och 2015 är svarsalternativet “Ute i naturen/fiskar/jagar”.

Nästa indikator