Mer information om indikatorn

Andel unga som idrottar i förening varje vecka, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som idrottar i förening varje vecka, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som idrottar i förening varje vecka minskade från 36 procent 2009 till 32 procent 2015.

I åldersgruppen 16-25 år var andelen som idrottar i förening större bland killar än bland tjejer 2007, och tendensen fanns kvar 2009. Därefter minskade andelen mer för killar, och 2015 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killar.

År 2007 var det i åldersgruppen 16-25 år en större andel bland utrikes födda än bland inrikes födda som idrottade i förening varje vecka. Åren 2009-2015 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan utrikes och inrikes födda. För utrikes födda var det en större andel bland killar än bland tjejer som idrottade i förening 2007 och 2009, men 2012 fanns inga sådana statistiskt signifikanta skillnader. För inrikes födda fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar 2007-2015.

Under perioden 2007-2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan unga med svensk och utländsk bakgrund i andel som idrottar i förening, i åldersgruppen 16-25 år. År 2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar inom grupperna med svensk och utländsk bakgrund.

Under hela perioden var andelen unga som idrottade i förening större i åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20-25. år År 2015 var andelen 43 procent i åldern 16-19 och 26 procent i åldern 20-25. Inom båda åldersgrupperna var det en större andel bland killar än bland tjejer som idrottade i förening 2007. Åren 2009-2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar inom någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

År 2015 var gruppen utrikes födda tjejer som idrottar varje vecka för liten för att analysera.

Nästa indikator