Mer information om indikatorn

Andel unga som idrottar varje vecka, men inte i klubb eller förening, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som idrottar varje vecka, men inte i klubb eller förening, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andel unga i åldern 16-25 år som varje vecka idrottar utanför en förening ökade från 57 procent 2007 till 64 procent 2015.

År 2015 var det den en större andel bland tjejer än bland killar som idrottade utanför en förening, 68 respektive 61 procent, i åldersgruppen 16-25 år. Tidigare år fanns det inga skillnader mellan tjejer och killar.

Andelen unga i åldern 16-25 år som idrottar utanför förening var högre bland inrikes födda under perioden 2007-2015. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant 2012. År 2015 var andelen större bland tjejer än bland killar bland inrikesfödda, 69 respektive 62 procent. Tidigare år fanns ingen sådan skillnad. Bland utrikesfödda fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar.

Under perioden 2007-2012 var det en större andel bland unga med svensk än med utländsk bakgrund som idrottade utanför förening i åldersgruppen 16-25 år. År 2015 var skillnaden inte statistiskt signifikant. År 2015 var det bland unga med svensk bakgrund en större andel tjejer än killar som idrottade utanför en förening, 69 respektive 62 procent. Bland unga med utländsk bakgrund fanns inga skillnader mellan tjejer och killar.

Under perioden 2007-2015 har det inte funnits någon statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 16-19 år och 20-25 år i andelen som idrottade utanför en förening. År 2015 var det en större andel tjejer än killar som idrottade utanför en förening i åldersgruppen 20-25 år, 68 respektive 60 procent. Tidigare år fanns inga skillnader. Under perioden fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i andel mellan tjejer och killar i åldersgruppen 16-19 år.

Nästa indikator