Mer information om indikatorn

Andel unga som idrottar varje vecka, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”. I svarsalternativen kan man ange hur ofta man idrottar i en förening/klubb, eller utanför en förening/klubb. Här har vi lagt ihop de som idrottar varje vecka, oavsett i vilken regi.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som idrottar varje vecka, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som idrottar varje vecka ökade från 69 procent 2007 till 73 procent 2015.

År 2015 var andelen som idrottar större bland tjejer än bland killar, 76 respektive 70 procent, i åldersgruppen 16-25 år. Tidigare år fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar.

År 2015 var det en större andel bland inrikes födda som idrottade varje vecka jämfört med utrikes födda, 74 respektive 63 procent, i åldersgruppen 16-25 år. Skillnaden fanns även 2007 och 2009. För inrikes födda var det 2015 en större andel bland tjejerna än bland killarna som idrottade, 78 respektive 71 procent. Bland utrikes födda fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killar år 2015.

År 2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan ungdomar med svensk eller utländsk bakgrund i åldersgruppen 16-25 år. Under åren 2007 och 2009 var andelen som indrottade högre bland unga med svensk bakgrund, i jämförelse med unga med utländsk bakgrund. År 2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar inom någon av grupperna med svensk och utländsk bakgrund.

År 2015 var andelen som indrottar större i åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20-25 år, 79 respektive 70 procent. Även 2007 och 2009 var det en större andel som indrottade i den yngre åldersgruppen. Inom åldergrupperna fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar år 2015.

Nästa indikator