Mer information om indikatorn

Andel unga som går på konsert/teater/musikal/dansuppvisning/museum/utställning varje månad, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som går på konsert/teater/musikal/dansuppvisning/museum/utställning varje månad, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som konsumerar kultur varje månad ökade från 11 procent 2007 till 15 procent 2015.

Under perioden 2007-2015 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killar i åldern 16-25 år med avseende på andelen som konsumerar kultur varje månad.

Åren 2009-2015 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan inrikes eller utrikes födda i åldern 16-25 år med avseende på hur stor andel som konsumerar kultur. År 2007 var det dock en större andel bland utrikes än bland inrikes födda som konsumerade kultur. År 2015 år fanns inga skillnader mellan tjejer och killar inom gruppen inrikes födda. För utrikes födda var det år 2015 och 2012 för få individer för att analysera skillnaden mellan tjejer och killar. Åren 2007 och 2009 fanns dock inga statistiskt signifikanta skillnader.

Åren 2009-2015 fanns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan unga med svensk eller utländsk bakgrund i hur stor andel som konsumerar kultur, i åldersgruppen 16-25 år. År 2007 var det dock en större andel unga med utländsk bakgrund som konsumerade kultur, i jämförelse med unga med svensk bakgrund. Inom gruppen med svensk bakgrund fanns år 2015 inga skillnader mellan tjejer och killar. För gruppen med utländsk bakgrund var det för få individer för att analysera skillnader mellan tjejer och killar år 2015. År 2012 fanns dock ingen statistiskt signifikant skillnad.

År 2015 var det en större andel i åldergruppen 20-25 år som konsumerar kultur varje månad, jämfört med åldersgruppen 16-19 år, 16 respektive 11 procent. År 2015 år fanns inga skillnader mellan tjejer och killar inom någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

År 2007 var konsumtion av kultur uppdelad på tre frågor, om man går på konsert, eller teater/musikal/dansuppvisning eller museum/utställning. De efterföljande åren var alla alternativen i samma fråga.

Nästa indikator