Mer information om indikatorn

Andel unga som är medlemmar i en förening, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är medlemmar i en förening, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som är medlemmar i en förening minskade från 69 procent 2007 till 63 procent 2015.

År 2015 var det ingen skillnad mellan tjejer och killar med avseende på hur stor andel som var medlem i en förening i åldergruppen 16-25 år. Tidigare år, 2007 och 2009, var det en större andel bland killar än bland tjejer som var medlemmar i en förening.

Under perioden 2007-2015 fanns en tendens att en större andel bland inrikes än bland utrikes födda är medlemmar i en förening i åldersgruppen 16-25 år. Skillnaden var dock enbart statistiskt signifikant 2007. År 2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar inom grupperna inrikes och utrikes födda.

År 2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan unga med svensk eller utländsk bakgrund i hur stor andel som är medlem i en förening i åldersgruppen 16-25 år. Tidigare fanns dock en skillnad: År 2007 var det en större andel av unga med svensk bakgrund som var medlemmar i en förening, jämfört med unga med utländsk bakgrund. År 2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar inom grupperna med svensk och utländsk bakgrund.

Under perioden 2007-2015 var det en större andel unga i åldergruppen 16-19 år som är medlemmar i en förening, jämfört med åldergruppen 20-25 år. År 2015 var andelen 70 procent i åldersgruppen 16-19 år och 60 procent i åldersgruppen 20-25 år. Detta år fanns inga skillnader mellan tjejer och killar inom åldergrupperna.

Fotnot:

Frågan om medlemskap i förening fanns inte med i Ungdomsenkäten år 2012.

Nästa indikator