Mer information om indikatorn

Andel unga som utövar kultur varje vecka, 16-25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som utövar kultur varje vecka, 16-25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som utövar kultur varje vecka ökade från 27 procent 2007 till 31 procent 2015.

Åren 2007, 2012 och 2015 var det en större andel bland tjejer än bland killar som utövar kultur i åldersgruppen 16-25 år. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant 2009 .

År 2009-2015 var det i åldergruppen 16-25 år inga statistiskt signifikanta skillnader mellan unga som var inrikes eller utrikes födda i hur stor andel som utövar kultur. År 2007 var det dock en större andel bland inrikes än bland utrikes födda som utövade kultur. För inrikes födda fanns under perioden en tendens att en större andel bland tjejer än bland killar utövar kultur. Detta var statistiskt signifikant år 2007 och 2012. För utrikes födda var det för få individer för att analysera skillnader mellan tjejer och killar åren 2012 och 2015. För år 2007, men inte år 2009, var det dock i denna grupp en större andel tjejer än killar som utövar kultur.

Åren 2009-2015 var det inga skillnader mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund i hur stor andel som utövar kultur i åldersgruppen 16-25 år. År 2007 var det en större andel bland unga med svensk bakgrund som utövade kultur, i jämförelse med unga med utländsk bakgrund. För unga med svensk bakgrund var andelen som utövar kultur större bland tjejer än bland killar 2007 och 2012, men inte 2009 eller 2015. För unga med utländsk bakgrund fanns motsvarande skillnad enbart år 2007.

Under perioden 2007-2015 var det en större andel bland unga i åldersgruppen 16-19 år som utövar kultur, än i åldersgruppen 20-25 år. I åldersgruppen 16-19 år var det under hela perioden en större andel bland tjejer än bland killar som utövar kultur. Motsvarade skillnad fanns för åldersgruppen 20-25 år 2007, men åren 2009-2015 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar.

Fotnot:

Alternativen som anges i undersökningarna varierar något. År 2007 och 2009 står det “Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater”.
År 2012 och 2015 finns alla alternativ från tidigare med, och utöver dessa tillkom “gör bild (t.ex. målar, tecknar, foto, film)”.

Nästa indikator