Mer information om indikatorn

Andel som anser att lärarna behandlar flickor och pojkar rättvist, elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasiet, 2006-2018. Procent

Andel elever i årskurs 7-9 och i gymnasiet som anser att alla eller de flesta av lärarna behandlar flickor och pojkar rättvist.

Källa: Skolverket, Attityder till skolan

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: Preliminärt 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som anser att lärarna behandlar flickor och pojkar rättvist, elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasiet, 2006-2018. Procent

Analys

År 2018 ansåg 83 procent av eleverna att de flesta eller alla lärare behandlar flickor och pojkar rättvist. Andelen som upplever att de behandlas jämställt i skolan har varit stabilt under en längre tid.

Det finns inga skillnader mellan könen vad gäller andelen som anser att flickor och pojkar behandlas rättvist av de flesta eller alla lärare år 2018.

År 2018 fanns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan elever med svensk och utländsk bakgrund när det gäller hur stor andel som anser att flickor och pojkar behandlas rättvist av de flesta eller alla lärare.

År 2018 finns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan elever i årskurs 7-9 och elever i gymnasieskolan när det gäller hur stor andel som anser att flickor och pojkar behandlas rättvist av de flesta eller alla lärare. Det finns inte heller några skillnader mellan könen inom dessa åldersgrupper.

Nästa indikator