Mer information om indikatorn

Andel av avgångseleverna från gymnasieskolan som gick ut med grundläggande behörighet till högskolestudier läsåren 2011/12 - 2015/16. Procent.

Andel avgångselever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola

Källa: Skolverkets register över elever som avslutat gymnasieskolan vårterminen varje år.

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: Mar-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel av avgångseleverna från gymnasieskolan som gick ut med grundläggande behörighet till högskolestudier läsåren 2011/12 - 2015/16. Procent.

Analys

Andelen avgångselever med grundläggande behörighet till universitet och högskola var 72 procent vårterminen 2016. Denna avgångskull var den tredje i den nya läroplanen Gy 2011. I den är reglerna ändrade för vilka kurser som ger grundläggande behörighet. Om man jämför avgångskullarna fr.o.m 2013/14 med tidigare avgångskullar är det viktigt att veta att man jämför grupper som gått med olika läroplaner.

I och med den nya läroplanen har skillnaden mellan könen ökat. År 2013 var andelen behöriga ungefär 6 procentenheter högre bland tjejrna än bland killarna. År 2016 hade var skillnaden nästan 16 procentenheter. Till stor del beror förändringen på att högskolebehörigheten numera bara är obligatorisk på högskoleförberedande program.

Av de svenskfödda eleverna har 73 procent grundläggande behöriget och av de utlandsfödda 62,6 procent. Bland svenskfödda killar har 65,1 procent grundläggande behörighet och bland killar födda utomlands 55,9 procent. Bland svenskfödda tjejer har 81,1 procent grundläggande behörighet och bland tjejer födda utomlands 70 procent.

Andelen avgångselever med utländsk bakgrund som uppnått grundläggande behörighet är 67,4 procent. Motsvarande siffra för elever med svensk bakgrund är 73,1 procent. För elever med utländska bakgrund har 73,9 procent av tjejerna och 61 procent av killarna uppnått grundläggande behörighet. För elever med svensk bakgrund har 81,5 procent av tjejerna och 64,9 procent av killarna grundläggande behörighet.

Fotnot:

I den nya läroplanen Gy 2011 är reglerna ändrade för vilka kurser som ger grundläggande behörighet. Detta är därför viktigt att veta vid jämförelser mellan avgångskullar fr.o.m 2013/14 och tidigare avgångskullar som läst sin gymnasieutbildning enligt en annan läroplan. Eleverna redovisas på den kommun de var folkbokförda i. OBS! år 2012 innebär läsåret 2011/12, år 2013 innebär läsåret 2012/2013 osv.

Nästa indikator