Mer information om indikatorn

Andel som känner sig mobbade av andra elever minst en gång per månad, elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan, 2006-2018. Procent.

Andel elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan som känner sig mobbade av andra elever minst en gång per månad.

Källa: Skolverket, Attityder till skolan

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: Preliminärt 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som känner sig mobbade av andra elever minst en gång per månad, elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan, 2006-2018. Procent.

Analys

Av eleverna i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan var det 6 procent som uppgav att de minst en gång i månaden kände sig mobbade av andra elever 2018. Det är en ökning jämfört med 2015, då motsvarande andel var 3 procent.

Andelen elever som känner sig mobbade av andra elever minst en gång per månad var 8 procent bland tjejer och 4 procent bland killar år 2018. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd. Det finns inte heller några statistiskt säkerställda förändringar över tid för respektive kön.

Andelen elever som känner sig mobbade av andra elever minst en gång per månad var 6 procent bland både elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund år 2018.

År 2018 var andelen elever som känner sig mobbade av andra elever minst en gång per månad 6 procent bland unga inom gymnasieskolan och 7 procent bland unga i årskurs 7-9. Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte statistiskt säkerställd.

Bland tjejer i årskurs 7-9 har andelen elever som känner sig mobbade ökat sedan 2015, från 3 procent till 10 procent.

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader när det gäller andelen elever som känner sig mobbade mellan skolformerna eller mellan könen inom respektive skolform.

Nästa indikator