Mer information om indikatorn

Andel unga som har fått studiemedel för eftergymnasiala studier utomlands, 16–24 år, 2011-2018 i procent.

Andel unga, 16–24 år, som har fått studiemedel utbetalt från CSN för eftergymnasiala studier utomlands under läsåret i förhållande till det totala antalet unga studerande som fått studiemedel för eftergymnasiala studier.

Källa: CSN:s officiella statistik

Uppgiftslämnare: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Nästa rapport: nov-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som har fått studiemedel för eftergymnasiala studier utomlands, 16–24 år, 2011-2018 i procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som studerade utomlands med studiemedel har minskat från 10 procent läsåret 2011/12 till 9 procent läsåret 2018/19.

Under läsåret 2018/19 var andelen som studerade utomlands 9 procent både bland tjejer och bland killar.

Bland både tjejer och killar har andelen som studerar utomlands under 2018/19 minskat jämfört med läsåret 2014/15.

Läsåret 2018/19 var andelen unga som studerar utomlands något lägre i åldersgruppen 16–19 år jämfört med åldersgruppen 20–24 år, knappt 8 procent respektive 9 procent.

Läsåret 2018/19 var det en något större andel tjejer än killar i åldersgruppen 16–19 år som studerade utomlands, 8 procent respektive 7 procent. I åldersgruppen 20–24 år var andelen 9 procent både bland tjejer och killar.

Läsåret 2018/19 var andelen unga som studerade utomlands något lägre i åldersgruppen 25-29 år jämfört med åldersgruppen 16-24 år, knappt 8 procent respektive 9 procent.

Skillnaden mellan tjejer och killar var mycket liten läsåret 2018/19 i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 25-29 år var andelen knappt 8 procent både bland tjejer och killar. I åldersgruppen 16-24 år var andelen 9 procent både bland tjejer och killar.

Fotnot:

Avser personer som fått studiemedel utbetalt från CSN för studier under ett helt eller en del av det läsår som redovisas.

Observera att år 2011 innebär läsåret 2011/12, år 2012 innebär läsåret 2012/2013 och så vidare.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator