Mer information om indikatorn

Andel som alltid eller oftast känner sig trygga i skolan, elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasiet, 2006-2015. Procent.

Andel elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasiet som alltid eller oftast känner sig trygga i skolan.

Källa: Skolverket, Attityder till skolan

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: Preliminärt 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som alltid eller oftast känner sig trygga i skolan, elever i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasiet, 2006-2015. Procent.

Analys

De flesta elever - 95 procent - i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasiet känner sig alltid eller oftast trygga i skolan. Sett över tid har andelen varit oförändrad.

År 2015 finns det inga signifikanta skillnader mellan tjejer och killar när det gäller andelen som känner sig trygga i skolan. I tidigare undersökningar har killar varit mer trygga än tjejer, men den skillnaden försvann i undersökningen 2012.

År 2015 finns det inga signifikanta skillnader mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund när det gäller andelen som känner sig trygga i skolan.

Andelen som känner sig trygga i skolan är lika stor bland elever i grundskolans årskurs 7-9 som bland elever i gymnasieskolan.

Nästa indikator