Mer information om indikatorn

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2011–2021. Procent.

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2011–2021. Procent.

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Dec-23

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2011–2021. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 18–24 år som drev eget företag år 2021 var 1,5 procent. Andelen har legat på en stabil nivå under hela perioden 2011–2021.

År 2021 var andelen företagare något högre bland killar än bland tjejer, 2 respektive 1,1 procent. Skillnaden mellan könen har varit i stort sett oförändrad sedan mätperiodens början år 2011.

År 2021 var andelen företagare marginellt högre bland inrikes än bland utrikes födda, 1,6 respektive 1,3 procent.

Andelen var något högre bland killar än bland tjejer, både bland inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var andelen 2,1 procent bland killar och 1 procent bland tjejer. Bland utrikes födda var motsvarande siffror 1,4 procent bland killar och 1,2 procent bland tjejer.

Andelen företagare var marginellt högre bland unga med svensk bakgrund än bland unga med utländsk bakgrund, 1,6 respektive 1,4 procent.

Andelen var något högre bland killar än bland tjejer, både bland unga med svensk bakgrund och unga med utländsk bakgrund. Bland unga med svensk bakgrund var andelen 2,2 procent bland killar och 1 procent bland tjejer. Bland unga med utländsk bakgrund var motsvarande siffror 1,6 procent bland killar och 1,1 procent bland tjejer.

Det är en högre andel företagare i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 18–24 år. År 2021 var andelen 3,4 procent i den äldre åldersgruppen och 1,5 procent i den yngre åldersgruppen.

Andelen var högre bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 18–24 år var andelen 2,1 procent bland killar och 1,1 procent bland tjejer. I gruppen 25–29 år var motsvarande siffror 4,1 procent bland killar och 2,6 procent bland tjejer.

Det är en betydligt högre andel företagare i åldersgruppen 30–64 år än i gruppen 18–24 år. År 2021 var andelen 8,9 procent i den äldre åldersgruppen och 1,5 procent i den yngre åldersgruppen.

Andelen var högre bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna, men skillnaden mellan könen är mindre i den yngre åldersgruppen. I åldersgruppen 18–24 år var andelen 2 procent bland killar och 1,1 procent bland tjejer. I gruppen 30–64 år var motsvarande siffror 11,7 procent bland män och 5,8 procent bland kvinnor.

Nästa indikator