Mer information om indikatorn

Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, 16–24 år. 2011–2022. Antal dagar.

Mediantiden i arbetslöshet är det antal dagar som delar materialet i två lika stora delar.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, 16–24 år. 2011–2022. Antal dagar.

Analys

Mediantiden i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa mellan 16–24 år var 143 dagar år 2022. Mediantiden i arbetslöshet ökade kraftigt mellan 2020 och 2021, för att sedan minska något mellan 2021 och 2022.

År 2022 var mediantiden i arbetslöshet något kortare bland killar än bland tjejer, 140 respektive 148 dagar. Skillnaden mellan könen har varit relativt liten under hela mätperioden.

Mediantiden i arbetslöshet var längre bland utrikes än bland inrikes födda år 2022, 177 respektive 121 dagar. Mediantiden minskade bland både inrikes och utrikes födda jämfört med 2021, men minskningen var större bland inrikes födda.

År 2022 var mediantiden i arbetslöshet längre för åldersgruppen 25–29 år än för gruppen 16–24 år, 226 respektive 143 dagar. Mediantiden minskade i båda åldersgrupperna jämfört med 2021.

Mediantiden i arbetslöshet var något längre bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–24 år var mediantiden 148 dagar bland tjejer och 140 dagar bland killar. I gruppen 25–29 år var motsvarande siffror 232 dagar bland kvinnor och 220 dagar bland män.

Nästa indikator