Mer information om indikatorn

Andelen unga som varken arbetar eller studerar, 16–24 år, 2007–2018. Procent

Avser unga 16-29 år som under ett helt kalenderår inte: haft inkomster över ett basbelopp (44 400 kronor 2014), haft studiemedel eller varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Från och med 2015 ingår uppskattningsvis 10 000–12 000 personer i statistiken som enligt svenska register är uvas, men som egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark.

Källa: Olika register som sammanställs av Statistiska Centralbyrån

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nästa rapport: Hösten 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen unga som varken arbetar eller studerar, 16–24 år, 2007–2018. Procent

Analys

Bland unga i åldern 16–24 år var det 6,5 procent som varken arbetade eller studerade 2018. Andelen har minskat sedan 2016.

På grund av förändringar i underlaget är uppgifterna för åren 2015 till 2018 inte jämförbara med tidigare år.

Andelen som varken arbetade eller studerade var större bland killar än bland tjejer, 6,9 respektive 6,1 procent 2018. Skillnaden mellan könen har ökat något sedan 2017.

Andelen som varken arbetar eller studerar var betydligt större bland utrikes födda i åldern 16-24 år än bland inrikes födda. 2018 var andelen 12 respektive 5,1 procent.

Skillnaden mellan utrikes och inrikes födda ökade mellan 2015 till 2016 men minskade mellan 2016 och 2018.

Bland utrikes födda var det en större andel tjejer än killar som varken arbetade eller studerade 2018. Det var 12,8 respektive 11,4 procent.

Bland inrikes födda var det 2018 något fler killar än tjejer som varken arbetade eller studerade, 5,7 respektive 4,6 procent.

År 2018 var andelen som varken arbetar eller studerar större bland unga vuxna i åldern 25–29 år än bland unga i åldern 16–24 år. Det var 11,2 respektive 6,5 procent.

I åldersgruppen 25–29 år var det en något större andel kvinnor än män som varken arbetade eller studerade 2018, 11,7 respektive 10,7 procent.

Fotnot:

Från och med 2015 ingår uppskattningsvis 10 000–12 000 personer i statistiken som enligt svenska register är uvas, men som egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark. I siffrorna från 2007–2014 är dessa så kallade gränspendlare borträknade. Därför är siffrorna för 2015 och senare år inte jämförbara med tidigare siffror. Läs mer på https://www.mucf.se/uvas-statistik

Nästa indikator