Mer information om indikatorn

Antal unga 18-24 år som ansökt om skuldsanering, 2018 till 2020.

Antal unga som ansökt om skuldsanering hos Kronofogden

Källa: Data är hämtat från uppföljningsverktyget QlikSkusan

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga 18-24 år som ansökt om skuldsanering, 2018 till 2020.

Analys

Antalet ansökningar om skuldsanering i gruppen 18-24 år har från år 2018 till år 2020 ökat med 261 procent. Under 2018 ansökte 321 personer och under 2020 ansökte 1 160 personer.

Antalet ansökningar är nästan jämnt fördelat mellan tjejer och killar. Från 2018 till 2020 har dock skillnaden ökat marginellt. År 2018 var 49 procent av de som ansökte tjejer. År 2020 är andelen bland tjejer 47 procent.

Det är fortfarande relativt ovanligt att personer i åldrarna 18-19 år ansöker om skuldsanering. Endast 57 av 1 160 ansökningar kommer från personer 18-19 år.

Det är betydligt fler ansökningar i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. För 2020 var antalet ansökningar 2 948 respektive 1 160. I bägge åldersgrupperna är andelen tjejer som ansöker 47 procent och andelen killar 53 procent.

Nästa indikator