Mer information om indikatorn

Antal unga 18-24 år som ansökt om skuldsanering, 2018 till 2021.

Antal unga som ansökt om skuldsanering hos Kronofogden

Källa: Data är hämtat från uppföljningsverktyget QlikSkusan

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2023

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga 18-24 år som ansökt om skuldsanering, 2018 till 2021.

Analys

Antalet ansökningar om skuldsanering i gruppen 18-24 år har ökat kraftigt från år 2018 till år 2020. År 2021 har antalet ansökningar åter minskat något. Under 2018 ansökte 321 personer och under 2020 ansökte 1 160 personer, år 2021 ansökte 1 045 unga om skuldsanering.

Antalet ansökningar är nästan jämnt fördelat mellan tjejer och killar. Från 2018 till 2021 har dock skillnaden ökat marginellt och andelen är något större bland killar.

Antalet unga som ansöker om skuldsanering är betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i den yngre åldersgruppen 18-19 år. År 2021 är endast 40 av 1 045 ansökningar från unga i åldrarna 18-19 år.

Det är betydligt fler ansökningar i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2021 var antalet ansökningar 2 709 respektive 1 045. I båda åldersgrupperna är antalet tjejer som ansöker mindre än antalet killar.

Nästa indikator