Mer information om indikatorn

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2020. Antal.

Antal lagföringsbeslut hos åklagare och domstol. Med lagföringsbeslut avses beslut (fällande domslut) i domstol (tingsrätt) mot en person, samt lagföringsbeslut som fattas av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Källa: Officiella kriminalstatistiken - personer lagförda för brott

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Augusti 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2020. Antal.

Analys

Antalet lagföringsbeslut som berör unga mellan 15-24 år minskade från 45 090 stycken år 2011 till 35 831 stycken år 2020. Mellan 2019 och 2020 ökade dock antalet beslut med 1 620.

År 2020 var antalet lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år betydligt större bland killar än bland tjejer, 29 725 respektive 6 106 stycken.

Antalet minskade sedan 2011 både bland killar och bland tjejer. Bland både killar och tjejer har antalet ökat mellan år 2019 och 2020.

År 2020 var det ett större antal lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-20 år än i åldersgruppen 21-24 år, 21 731 respektive 14 100 stycken.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal lagföringsbeslut bland killar än bland tjejer. 2020 var det i åldersgruppen 15-20 år 17 663 respektive 4 068 beslut och bland unga 21-24 år var det 12 062 respektive 2 038 stycken.

År 2020 var det ett betydligt större antal lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år än i åldersgruppen 25-29 år, 35 831 respektive 15 608 stycken.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal lagföringsbeslut bland killar än bland tjejer. 2020 var det i åldersgruppen 15-24 år 29 725 respektive 6 106 beslut och i åldersgruppen 25-29 år 13 254 respektive 2 354 stycken.

Fotnot:

Observera att antalet anger lagföringsbeslut, inte personer. En individ kan förekomma flera gånger under samma kalenderår.

Nästa indikator