Mer information om indikatorn

Antal unga med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 16-24 år, 2012-2021. Antal per 1000 försäkrade.

Antal per 1000 försäkrade i respektive grupp (ålder, kön, län) som någon gång under det aktuella året har haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning.

Källa: Försäkringskassan, STORE

Uppgiftslämnare: Försäkringskassan

Nästa rapport: Jun-23

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 16-24 år, 2012-2021. Antal per 1000 försäkrade.

Analys

Antalet 16-24-åringar som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning har ökat mellan år 2012 och 2021, från 43 till 47 per 1000 försäkrade. Antalet har minskat sedan föregående år 2020, då antalet låg på 48 per 1000 försäkrade.

Antalet tjejer i åldern 16-24 år som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var 50 personer per 1000 försäkrade år 2021. Motsvarande tal för killar var 44 per 1000 försäkrade .

Antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var betydligt högre i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år. I åldersgruppen 20-24 år var det vanligare bland kvinnor (83 per 1000 försäkrade) än bland män (71 per 1000 försäkrade) att ha haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning under år 2021. I åldersgruppen 16-19 var det 10 per 1000 försäkrade tjejer och 11 per 1000 försäkrade killar.

Antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var betydligt högre i åldersgruppen 25-29 år 2021 (108 per 1 000 försäkrade) än i åldersgruppen 16-24 år (47 per 1 000 försäkrade). I båda åldersgrupperna var det vanligare bland tjejer än bland killar att ha haft ersättning, men skillnaden var betydligt större i den äldre åldersgruppen än i den yngre. I åldersgruppen 16-24 år var antalet 50 per 1000 försäkrade för tjejer och 44 per 1000 försäkrade för killar medan motsvarande tal i åldersgruppen 25-29 år var 131 respektive 87.

Antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var betydligt högre i åldersgruppen 30-64 (168 per 1 000 försäkrade) år än i åldersgruppen 16-24 år (47 per 1 000 försäkrade). I båda åldersgrupperna var det vanligare bland tjejer än bland killar att ha haft ersättning, men skillnaden var betydligt större i den äldre åldersgruppen än i den yngre. I åldersgruppen 16-24 år var antalet 50 per 1000 försäkrade för tjejer och 44 per 1000 försäkrade för killar medan motsvarande tal i åldersgruppen 30-64 år var 207 per 1 000 försäkrade för kvinnor respektive 130 per 1 000 försäkrade för män.

Fotnot:

Aktivitetsersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-29 år som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel medan sjukersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-64 år med varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättning kan också beviljas personer i åldern 19-29 år som pga funktionsnedsättning som ännu inte avslutat sina gymnasiestudier.
I hela riket ingår även de för vilka uppgift om län saknas.

Nästa indikator