Mer information om indikatorn

Antal unga med skulder i Kronofogdemyndighetens indrivningsregister, 18–24 år, 2012-2019.

Antal personer som har skuld för indrivning i Kronofogdemyndighetens indrivningsregister.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga med skulder i Kronofogdemyndighetens indrivningsregister, 18–24 år, 2012-2019.

Analys

Antalet unga i åldern 18-24 år med skulder för indrivning minskade under perioden 2012 till 2019 med 29 procent, från 26 980 till 19 094 stycken.

Under hela perioden 2012 till 2019 var antalet unga med skulder för indrivning betydligt större bland killar än bland tjejer. År 2019 var antalet killar 12 857 stycken och antalet tjejer 6 237 stycken.

Under perioden 2012 till 2019 minskade antalet unga med skulder för indrivning både bland tjejer och bland killar.

Under hela perioden 2012 till 2019 var antalet unga med skulder för indrivning betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. År 2019 var antalet 17 287 respektive 1 807.

Inom båda åldersgrupperna var antalet unga med skulder större bland killar än bland tjejer.

Under perioden 2012 till 2019 var antalet med skulder för indrivning betydlig större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2019 var antalet 30 973 respektive 19 094.
Antalet skuldsatta ökar med stigande ålder, åldersgruppen 25-29 år omfattar också en mindre population än gruppen 18-24 år. Inom båda åldersgrupperna var antalet skuldsatta större bland killar än bland tjejer.

Under hela perioden 2012 till 2019 var antalet med skulder för indrivning betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2019 var antalet i åldersgruppen 30-64 år 221 721 respektive 19 094 i åldersgruppen 18-24 år.

I åldersgruppen 30-64 år var antalet skuldsatta betydligt större bland män än bland kvinnor. Även i åldersgruppen 18-24 år var antalet killar med skulder för indivning större än antalet tjejer, men skillnaden mellan könen är mindre.

Nästa indikator