Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av dödligt våld, 13–24 år, 2011-2020. Antal per 100 000 individer.

Med dödligt våld avses här död till följd av “övergrepp av annan person” ICD10-kod: X85-Y09.

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Sep-22

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av dödligt våld, 13–24 år, 2011-2020. Antal per 100 000 individer.

Analys

Andelen unga 13–24 år som avlidit som följd av dödligt våld var 2,7 per 100 000 individer år 2020. Andelen har ökat sedan 2011 då det var 0,9.

Det är betydligt vanligare att killar drabbas av dödligt våld än att tjejer gör det. Andelen 2020 var 5,1 per 100 000 killar och 0,2 per 100 000 tjejer.

Bland killar har andelen ökat sedan 2011. Bland tjejer har förändringarna över tid varit mindre.

År 2020 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld betydligt större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 13–19 år, 3,9 respektive 1,8 per 100 000 individer.

I båda åldersgrupperna var det betydligt vanligare att killar avled till följd av dödligt våld än att tjejer gjorde det. I åldersgruppen 20–24 år var det 7,1 respektive 0,4 per 100 000 individer. I åldersgruppen 13–19 år var det också en skillnad, 3,6 respektive 0 per 100 000 individer.

År 2020 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld större i åldersgruppen 13-24 år än bland unga i åldersgruppen 25-29 år, 2,7 respektive 2,2 per 100 000 individer.

I båda åldersgrupperna var det vanligare att killar avled till följd av dödligt våld än att tjejer gjorde det.

År 2020 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld större bland unga 13–24 år än bland äldre 30–64 år. Det var 2,7 per 100 000 individer respektive 1,1 per 100 000.

I båda åldersgrupperna var det vanligare att killar respektive män avled till följd av dödligt våld än att tjejer respektive kvinnor gjorde det. Dödligt våld var betydligt vanligare bland unga killar än bland män i ålderskategorin 30–64 år.

Fotnot:

Dödligt våld är mycket ovanligt bland ungdomar. Därför går det inte att uttala sig om förändringar mellan enskilda år eller kortare tidsperioder. Det dödliga våldet har minskat något sedan början av 1990-talet, och därefter legat relativt konstant under åren. Tidigare års siffror har reviderats i inrapporteringen för 2020.

Nästa indikator