Mer information om indikatorn

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2020.

Antal unga, 18-24 år, som varit föremål för verkställd vräkning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2020.

Analys

Antalet unga i åldern 18-24 som blev vräkta minskade mellan 2012 och 2019 från 243 till 143 stycken. Mellan 2019 och 2020 har dock antalet ökat till 164 stycken

Under hela perioden 2012 till 2020 var det i åldersgruppen 18-24 år ett större antal killar än tjejer som blev vräkta. År 2020 var antalet vräkningar bland killar 122 och bland tjejer 42.

Under hela perioden 2012 till 2020 var antalet vräkta betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. År 2020 var antalet vräkningar i åldersgruppen 20-24 år 162 och i åldersgruppen 18-19 år var det endast 4.

I åldersgruppen 20-24 år var det ett större antal vräkta bland killar än bland tjejer, 118 respektive 42 vräkningar.

Under perioden 2012 till 2020 var antalet vräkta större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2020 var antalet vräkningar i i åldersgruppen 25-29 år 247 stycken och i åldersgruppen 18-24 år var det 164.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal vräkta bland män än bland kvinnor.

Under perioden 2012 till 2020 var antalet vräkta betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år, 1 349 respektive 164 stycken för år 2019.

Inom båda åldersgrupperna var antalet vräkta män större än antalet vräkta kvinnor år 2018.

Nästa indikator