Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2019. Antal per 100 000 individer.

Självmord ”Dödsfall pga avsiktlig självdestruktiv handling” (Säkra självmord) och ”Dödsfall pga skadehändelse med oklar avsikt” (Osäkra självmord). (ICD10 E-kod: X60-X84, Y10-Y34).

Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-21

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2019. Antal per 100 000 individer.

Analys

Dödsfall till följd av självmord, inklusive dödsfall med oklar avsikt, bland unga i åldern 13–24 år har varierat mellan 9 och 12 per 100 000 individer sedan 2011. År 2019 var andelen 11,9 per 100 000 individer.

Andelen självmord har under hela perioden varit större bland killar än bland tjejer. Andelen självmord per 100 000 individer var 15,3 bland killar och 8,1 bland tjejer år 2019.

Självmord är betydligt vanligare bland äldre ungdomar än bland yngre. År 2019 var andelen självmord per 100 000 individer 18,6 i åldersgruppen 20–24 år och 6,9 i åldersgruppen 13–19 år.

Inom båda åldersgrupperna är andelen betydligt större bland killar än bland tjejer. I åldersgruppen 20–24 år var andelen 23,5 respektive 13,1 per 100 000 individer år 2019.
I åldersgruppen 13–19 år var andelen 9,1 per 100 000 individer bland killar och 4,4 bland tjejer år 2019.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2019 var andelen självmord per 100 000 individer 19,9 i åldersgruppen 25–29 år och 11,9 i åldersgruppen 13–24 år.

Inom båda åldersgrupperna är det vanligare med självmord bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 25–29 år är skillnaden något större och andelen är 25,2 respektive 14,2 per 100 000 individer 2019.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2019 var andelen självmord per 100 000 individer 19,5 för åldersgruppen 30–64 år och 11,9 för åldersgruppen 13–24 år.

Inom båda åldersgrupperna var självmord vanligare bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 30–64 år var andelen 25,4 respektive 13,3 per 100 000 individer 2019.

Fotnot:

Det finns olika diskussioner om hur man redovisar statistik om suicid på rätt sätt. Här redovisas statistiken för suicid + dödsfall med oklar avsikt tillsammans. Det innebär en viss felklassificering, men det finns ändå skäl att redovisa statistiken tillsammans. Läs mer på Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention.
https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik

Nästa indikator