Mer information om indikatorn

Andel unga som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest, 16–24 år, 2008–2019. Procent.

Har svarat ja på frågan “Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest, 16–24 år, 2008–2019. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest ökade från 21 procent 2008/2009 till 35 procent 2018/2019.

Andelen med psykiska symtom var år 2018/2019 betydligt högre bland tjejer än bland killar i ålder, 43 respektive 27 procent.

För både tjejer och killar ökade andelen mellan 2008/2009 och 2018/2019.

Det finns ingen statistiskt säkerställd mellan unga 16–24 år med svensk respektive utländsk bakgrund.

Både bland unga med svensk och med utländsk bakgrund var andelen med besvär av ängslan, oro eller ångest större bland tjejer än bland killar år 2018/2019. Bland tjejer och killar med svensk bakgrund var andelen 45 respektive 29 procent. Bland tjejer och killar med utländsk bakgrund var andelen 38 respektive 21 procent.

År 2018/2019 var andelen med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16–19 år, 39 respektive 30 procent.

Inom båda åldersgrupperna var andelen med psykiska symptom större bland tjejer än bland killar, 39 respektive 22 procent för åldersgruppen 16–19 år och 48 respektive 32 procent i åldersgruppen 20–24 år.

År 2018/2019 finns det ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan unga 16–24 år och 25–29 år.

Inom åldersgruppen 16–24 år var det år 2018/2019 en större andel bland tjejer än bland killar som uppgav att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest.

Skillnaden mellan tjejer och killar i åldern 25–29 år var samma år inte statistiskt säkerställd.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Till exempel är 2019 en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator