Mer information om indikatorn

Andel unga som röker dagligen, 16–24 år, 2010-2022. Procent.

Andel unga som röker dagligen.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Dec-24

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som röker dagligen, 16–24 år, 2010-2022. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som röker dagligen var 3 procent år 2022. Sedan år 2010 har andelen minskat med 8 procentenheter.

Andelen som röker dagligen var lika stor (3 procent) bland både killar och tjejer år 2022. Mellan 2010 och 2022 har andelen minskat med 10 procentenheter bland tjejer och 5 procentenheter bland killar.

År 2022 fanns det ingen skillnad mellan inrikes och utrikes födda vad gäller andelen som röker dagligen.

År 2022 var andelen som röker dagligen något större i åldersgruppen 20–24 år än i gruppen 16–19 år, 4 respektive 2 procent. Det fanns inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar vad gäller andelen som röker dagligen, varken inom åldersgruppen 16–19 år eller inom gruppen 20–24 år.

År 2022 var andelen som röker dagligen något större i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 16–24 år, 5 respektive 3 procent.

En något större andel killar än tjejer uppgav att de röker dagligen i åldersgruppen 25–29 år, medan det inte fanns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen vad gäller andelen som röker dagligen i gruppen 16–24 år.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator