Mer information om indikatorn

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, 13–24 år, 2011–2019. Antal per 100 000 invånare i gruppen.

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling. Yttre orsak enligt ICD10-kod: X60-X84. Här innefattas såväl självmordsförsök som andra självskadebeteenden som lett till inläggning på sjukhus.

Källa: Socialstyrelsen, patientregistret

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, 13–24 år, 2011–2019. Antal per 100 000 invånare i gruppen.

Analys

Andelen unga i åldern 13–24 år som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var 150 per 100 000 individer 2019. Andelen har sjunkit sedan 2011 då den var 179 per 100 000 individer, men ökat sedan 2018 då det var 143.

Andelen är betydligt större bland tjejer än bland killar. Andelen 2019 var 226 per 100 000 tjejer och 80 per 100 000 killar. Skillnaden mellan könen har varit stabil över tid.

Andelen som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var något större bland 20-24 åringar än bland 13-19 åringar. 2019 var den 152 per 100 000 unga i åldern 20-24 år och 149 per 100 000 unga i åldern 13-19 år.

Andelen är betydligt högre bland tjejer än bland killar för båda åldersgrupperna 13-19 år och 20-24 år. Skillnaden är störst mellan tjejer och killar i åldersgruppen 13-19 år.

Andelen per 100 000 som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var större bland 13–24 åringar än bland 25–29 åringar.

Inom båda åldersgrupperna var andelen större bland tjejer och kvinnor än bland killar och män. Bland tjejer och kvinnor är skillnaden mellan åldersgrupperna stor. Det var 226 per 100 000 bland 13–24 åringar jämfört med 137 bland 25–29 åringar. Bland män är skillnaden mellan olika åldersgrupper mycket liten.

Andelen som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var betydligt större bland unga 13–24 år än bland äldre 30–64 år. Det var 150 respektive 68 per 100 000 individer 2019.

Andelen är större bland tjejer och kvinnor än bland killar och män. Skillnaden mellan könen är betydligt större bland unga i åldern 13-24 år än bland vuxna i åldern 30-64 år.

Nästa indikator