Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året deltagit i demonstrationer, 16–25 år, 2012–2021. Procent.

Andel unga som under det senaste året deltagit i demonstrationer.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året deltagit i demonstrationer, 16–25 år, 2012–2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som det senaste året deltagit i demonstrationer var knappt 7 procent 2021. Sedan 2012 har andelen varit relativt stabil.

Andelen som deltagit i en demonstration är dubbelt så stor bland tjejer jämfört med killar år 2021, 9 respektive 5 procent.

År 2021 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga inrikes födda och unga utrikes födda.

År 2021 var det vanligare att unga med utländsk bakgrund deltog i demonstrationer jämfört med unga med svensk bakgrund.

Bland unga med utländsk bakgrund var andelen 10 procent och bland unga med svensk bakgrund var andelen 6 procent.

År 2021 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga 16-19 år och 20-25 år vad gäller andelen som deltagit i demonstrationer.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator