Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året deltagit i ett politiskt möte, 16–25 år, 2008-202. Procent.

Andel unga som under det senaste året deltagit i ett politiskt möte.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året deltagit i ett politiskt möte, 16–25 år, 2008-202. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året deltagit i ett politiskt möte var 4 procent 2021.

År 2021 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad baserat på kön.

År 2021 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga inrikes födda och unga utrikes födda.

År 2021 fanns det ingen statistiskt säkerställda skillnad mellan unga med svensk bakgrund och unga med utländsk bakgrund.

År 2021 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga 16-19 år och unga 20-25 år.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator