Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga, 16–25 år, 2008-2021. Procent.

Andel unga som under det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga, 16–25 år, 2008-2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga var 23 procent 2021. Andelen har ökat över tid från 17 procent 2008 men minskande jämfört med 2021 då andelen var 27 procent.

År 2021 var andelen högre bland tjejer jämfört med killar.

Bland tjejer var andelen 29 procent och motsvarande andel bland killar var 16 procent.

År 2021 fanns det ingen statistiskt säkerställda skillnad mellan unga inrikes födda och unga utrikes födda.

År 2021 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga med svensk bakgrund och unga med utländsk bakgrund.

Andelen som under det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga var högre bland unga 20-25 år jämfört med unga 16-19 år.

För unga 20-25 år var andelen 28 procent och för unga 16-19 år var andelen 13 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator