Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”), 16–25 år, 2012-2021. Procent.

Andel unga som under det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”).

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”), 16–25 år, 2012-2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”) var 58 procent 2021.

Andelen har ökat sedan 2012 då andelen var 50 procent.

Det är en betydligt större andel bland tjejer än bland killar som har stöttat en samhällsfråga på internet år 2021.

Andelen bland tjejer var 71 procent och för killar var andelen 44 procent.

Det är en större andel bland inrikes än utrikes födda unga som har stöttat en samhällsfråga på internet år 2021, 58 porcent jämfört med 49 procent.

Det är en större andel bland unga med svensk bakgrund än bland unga med utländsk bakgrund som har stöttat en samhällsfråga på internet år 2021.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen 59 procent och bland unga med utländsk bakgrund var andelen 51 procent.

År 2021 finns ingen skillnad mellan andelen unga i olika åldersgrupper som har stöttat en samhällsfråga på internet.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator