Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av vad som händer i andra länder, 16–25 år, 2007–2021. Procent.

Andel unga som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av vad som händer i andra länder.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av vad som händer i andra länder, 16–25 år, 2007–2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som är intresserade av vad som händer i andra länder var 64 procent år 2021. Andelen minskade från 70 procent under 2007 till 56 procent 2009, men har sedan ökat till 2021.

Det är en något högre andel bland tjejer som är intresserade av vad som händer i andra länder jämfört med killar år 2021, 66 respektive 62 procent.

År 2021 finns ingen skillnad i andelen som är intresserade av vad som händer i andra länder mellan inrikes eller utrikes födda unga 16–25 år.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar inom någon av grupperna år 2021.

År 2021 fanns ingen skillnad i andelen som är intresserade av vad som händer i andra länder bland unga 16–25 år med svensk eller utländsk bakgrund. Tidigare år, 2007 till 2018, har andelen varit större bland unga med utländsk bakgrund än bland unga med svensk bakgrund.

Det fanns inga skillnader mellan tjejer och killar inom någon av grupperna år 2021.

År 2021 är andelen unga som är intresserade av vad som händer i andra länder något större i åldersgruppen 20–25 år jämfört med unga i åldern 16–19 år, 66 respektive 62 procent.

Det fanns inga skillnader mellan tjejer och killar inom någon av grupperna.

Fotnot:

Talen i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator