Mer information om indikatorn

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16-24 år, 2008-2019. Procent.

Har svarat ja på frågan” Är du medlem i något politiskt parti?”.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport: Maj 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16-24 år, 2008-2019. Procent.

Analys

Åren 2018-2019 var 5 procent i åldersgruppen 16-24 år medlemmar i ett politiskt parti. Det är inte en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med 2008-2009.

Andelen unga tjejer, 16-24 år, som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 5,6 procent år 2018-2019. Andelen killar som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 4,5 procent år 2018-2019. Skillnaden i andel mellan unga tjejer och killar, 16-24 år, är inte statistiskt säkerställd. Det är inte heller skillnaden mellan 2008-2009 och 2018-2019.

Under åren 2018-2019 omfattade undersökningen för få svarande i gruppen unga utrikes födda, 16-24 år, för att kunna redovisa några resultat för den gruppen.

Andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år var 5,0 procent bland de med svensk bakgrund och 5,1 procent bland de med utländsk bakgrund åren 2018-2019. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.
Det finns heller inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar med svensk respektive utländsk bakgrund avseende andelen som var partimedlemmar.

År 2018-2019 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-19 år 4,2 procent och i gruppen 20-24 år 5,9 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd vare sig inom eller mellan dessa grupper - totalt eller uppdelat på kön.

År 2018-2019 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år 5,0 procent och i gruppen 25-29 år 3,5 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd vare sig inom eller mellan dessa grupper - totalt eller uppdelat på kön.

År 2018-2019 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år 5,0 procent och i gruppen 30-64 år 4,8 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd vare sig inom eller mellan dessa grupper - totalt eller uppdelat på kön.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar, det vill säga att 2011 är sammanslagning av 2010 och 2011 års undersökningar och 2019 är sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar osv.

Nästa indikator