Mer information om indikatorn

Valdeltagande i Europaparlamentsval, 18-24 år, 2004-2019. Procent.

Andel röstande av röstberättigade i Sverige i Europaparlamentsvalet.

Källa: SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: 2025

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Valdeltagande i Europaparlamentsval, 18-24 år, 2004-2019. Procent.

Analys

I 2019 års Europaparlamentsval var det 44 procent av unga i åldern 18-24 år som valde att rösta. I 2014 års Europaparlamentsval var motsvarande andel 46 procent.

Unga kvinnor 18-24 år röstade i högre utsträckning än unga män vid Europaparlamentsvalet 2019. Andelen var 48 procent respektive 41 procent. En liknande skillnad i valdeltagande kunde även noteras vid Europaparlamentsvalet 2014.

Valdeltagandet är högre bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Bland unga i åldrarna 18-24 år var valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 omkring 46 procent bland inrikes födda respektive 27 procent bland unga utrikes födda.

Unga kvinnor i åldersgruppen 18-24 år deltog i högre utsträckning än unga män i samma åldersgrupp i Europaparlamentsvalet 2019 bland såväl inrikes som utrikes födda.

Valdeltagandet är högre bland personer med svensk bakgrund jämfört med personer med utländsk bakgrund. Bland unga i åldrarna 18-24 år var valdeltagandet i 2019 års Europaparlamentsvalet 49 procent bland unga med svensk bakgrund respektive 28 procent bland unga med utländsk bakgrund.

Unga kvinnor i åldersgruppen 18-24 år deltog i högre utsträckning än unga män i samma åldersgrupp i Europaparlamentsvalet 2019 oavsett bakgrund.

Det finns en viss skillnad i valdeltagande för Europaparlamentsvalet 2019 mellan åldersgrupperna 18-24 år och 25-29 år. Andelen var 44,4 procent respektive 44,5 procent. I båda åldersgrupperna röstade unga kvinnor i större utsträckning än unga män.

Valdeltagandet var högre bland äldre jämfört med yngre röstberättigade. Vid Europaparlamentsvalet 2019 var valdeltagandet drygt 13 procentenheter högre bland äldre 30-64 år jämfört med dem 18-24 år. Andelarna var 57 procent respektive 44 procent. I båda åldersgrupperna röstade kvinnor i större utsträckning än män, men skillnaden var större i den yngre åldersgruppen.

Fotnot:

Vid 2019 års undersökningen övergick SCB från en urvalsundersökning till att genomföra en totalundersökning. Det är anledningen till avsaknaden av felmarginaler till andelarna 2019.
Siffrorna i texten är avrundande till heltal.

Nästa indikator