Mer information om indikatorn

Andel unga som är ute i naturen, fiskar eller jagar varje varje vecka, 16-25 år, 2009-2018. Procent.

Andelen som svarat “Är ute i naturen/fiskar/jagar” på frågan “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är ute i naturen, fiskar eller jagar varje varje vecka, 16-25 år, 2009-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som är ute i naturen varje vecka ökade från 12 procent 2009 till 20 procent 2018.

Under perioden 2009 och 2015 var det en större andel bland tjejer än bland killar som är ute i naturen varje vecka, i åldersgruppen 16-25 år. År 2018 är inte den skillnaden statistiskt säkerställd, då var andelen 21 procent bland tjejer och 17 procent bland killar.

I åldersgruppen 16-25 år fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda i andel som är ute i naturen varje vecka under perioden 2009-2018. För inrikes födda var det under åren 2012 och 2015 en större andel bland tjejer än bland killar som är ute i naturen. Skillnaden var dock inte statistiskt säkerställd för 2018. För utrikes födda var det för få individer för att kunna analysera skillnader mellan tjejer och killar under perioden 2009-2018.

Under perioden 2009-2018 fanns det bland unga i åldern 16-25 år inga statistiskt säkerställda skillnader i andel som är ute i naturen mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund. För unga med svensk bakgrund var det under flera år i perioden en större andel bland tjejer än bland killar som är ute i naturen, men för 2018 är inte skillnaden statistiskt säkerställd. För unga med utländsk bakgrund fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar under perioden.

Åren 2009 till 2018 var det ingen skillnad mellan åldersgrupperna 16-19 år och 20-25 år med avseende på andel som är ute i naturen. År 2018 fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar i någon av åldersgrupperna.

Nästa indikator