Mer information om indikatorn

Andel unga som idrottar i förening varje vecka, 16–25 år, 2008-2018. Procent.

Svarat “Idrottar/motionerar i klubb eller förening” minst varje vecka på frågan “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som idrottar i förening varje vecka, 16–25 år, 2008-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som idrottar i förening varje vecka minskade från 36 procent 2009 till 29 procent 2018.

Det finns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan killar och tjejer 2018.

Bland unga 16-25 år som som idrottar i förening i fanns mellan 2009 till 2018 inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan utrikes och inrikes födda.

Bland grupperna finns inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan killar och tjejer 2018.

Bland unga 16-25 år som som idrottar i förening i fanns mellan 2009 till 2018 inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan unga med svensk och utländsk bakgrund.

Andelen var större bland killar med utländsk bakgrund än bland tjejer med utländsk bakgrund 2018. Det var 34 respektive 22 procent.

Under hela perioden var andelen unga som idrottade i förening större i åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20-25. År 2018 var andelen 37 procent i åldern 16-19 och 24 procent i åldern 20-25. Bland unga 16-19 år har andelen minskat sedan 2009.

Åren 2009 till 2018 fanns inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan tjejer och killar inom någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

År 2015 var gruppen utrikes födda tjejer som idrottar varje vecka för liten för att analysera.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator