Mer information om indikatorn

Andel unga som idrottar varje vecka, men inte i klubb eller förening, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Svarat “Idrottar/motionerar men inte i klubb eller förening” minst varje vecka på frågan “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: MUCF

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som idrottar varje vecka, men inte i klubb eller förening, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Analys

Andel unga i åldern 16-25 år som varje vecka idrottar utanför en förening var 62 procent 2018. Andelen har minskat sedan 2012 då den var 67 procent.

Det fanns ingen skillnad mellan killar och tjejer 2018.

Andelen unga i åldern 16-25 år som idrottar utanför förening var högre bland inrikes födda år 2015 men inte 2018.

Det fanns ingen skillnad mellan killar och tjejer i någon av grupperna 2018.

Under perioden 2007 till 2012 var det en större andel bland unga med svensk än med utländsk bakgrund som idrottade utanför förening i åldersgruppen 16-25 år. År 2015 var skillnaden inte statistiskt säkerhetsställd, men 2018 fanns det en skillnad igen. Andelen var 64 respektive 56 procent 2018.

Det fanns ingen skillnad mellan killar och tjejer i någon av grupperna 2018.

De har under perioden 2007 till 2018 inte funnits någon statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna 16-19 år och 20-25 år i andelen som idrottade utanför en förening.

Det fanns ingen skillnad mellan killar och tjejer i någon av grupperna 2018.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator