Mer information om indikatorn

Andel unga som går på konsert/teater/musikal/dansuppvisning/museum/utställning varje månad, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Svarat “Går på konsert/teater/musikal/dansuppvisning/museum/utställning” minst en gång i månaden på frågan “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som går på konsert/teater/musikal/dansuppvisning/museum/utställning varje månad, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som konsumerar kultur varje månad ökade från 11 procent 2007 till 15 procent 2018.

Under perioden 2007-2018 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar i andelen som konsumerar kultur varje månad.

År 2018 var andelen som konsumerar kultur större bland utrikes födda unga jämfört med inrikes födda unga. Det var 23 respektive 14 procent. Tidigare år, mellan 2009 och 2015, har det inte funnits statistiskt säkerställda skillnader mellan dessa grupper.

År 2018 år fanns det inga skillnader mellan tjejer och killar inom någon av grupperna inrikes eller utrikes födda unga.

År 2018 var det en större andel unga med utländsk bakgrund som konsumerar kultur jämfört med unga med svensk bakgrund i åldersgruppen 16-25 år. Det var 20 respektive 14 procent.

2009 till 2015 fanns det inte några statistiskt säkerställda skillnader mellan dessa grupper av unga.

År 2018 fanns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar inom någon av grupperna.

År 2018 var det en större andel i åldersgruppen 20-25 år som konsumerar kultur varje månad jämfört med åldersgruppen 16-19 år. Det var 17 respektive 12 procent. År 2018 år fanns inga skillnader mellan tjejer och killar inom någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

År 2007 var konsumtion av kultur uppdelad på tre frågor, om man går på konsert, eller teater/musikal/dansuppvisning eller museum/utställning. De efterföljande åren var alla alternativen i samma fråga.

Nästa indikator