Mer information om indikatorn

Andel unga som läser böcker varje vecka, 16–25 år, 2006-2021. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som läser böcker varje vecka, 16–25 år, 2006-2021. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som läser böcker varje vecka minskade från 59 procent 2006 till 29 procent 2021.

År 2021 var det en högre andel som läser böcker varje veckan bland tjejer jämfört med bland killar.

För tjejer var andelen 33 procent och för killar var andelen 26 procent.

År 2021 var det en högre andel bland utrikes födda som läser böcker varje vecka jämfört med bland unga inrikes födda.

För unga utrikes födda var andelen 35 procent medan motsvarande andel bland unga inrikes födda var 29 procent.

År 2021 var det en högre andel bland unga med utländsk bakgrund som läser böcker varje vecka jämfört med bland unga med svensk bakgrund.

För unga med utländsk bakgrund var andelen 35 procent medan motsvarande andel bland tjejer var 28 procent.

År 2021 var det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga 16-19 år och unga 20-25 år vad gäller andelen som läser varje vecka.

Fotnot:

Den exakta ordalydelsen i frågan har ändrats något. År 2007 och 2009 står det “Läser”. År 2012, 2015 och 2018 står det “Läser böcker (även läsplatta)”.

Nästa indikator