Mer information om indikatorn

Andel unga som utövar kultur varje vecka, 16-25 år, 2007-2018. Procent.

Svarat “Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar

teater/gör bild (t.ex. målar, tecknar, foto, film)” minst en gång i veckan på frågan “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som utövar kultur varje vecka, 16-25 år, 2007-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som utövar kultur varje vecka ökade från 27 procent 2007 till 34 procent 2018.

Åren 2007 och 2012 till 2018 var det en större andel bland tjejer än bland killar som utövar kultur i åldersgruppen. 2018 var det 38 respektive 30 procent.

År 2009 till 2018 fanns det i åldersgruppen 16-25 år inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan unga som var inrikes eller utrikes födda i hur stor andel som utövar kultur.

År 2007 var det dock en större andel bland inrikes än bland utrikes födda som utövade kultur.

För inrikes födda finns det under perioden en tendens att en större andel bland tjejer än bland killar utövar kultur. Skillnaden var statistiskt säkerställd år 2007, 2012 och 2018.

För utrikes födda var det för få individer för att analysera skillnader mellan tjejer och killar åren 2012 och 2015. För åren 2007 och 2018 var det en större andel utrikesfödda tjejer än killar som utövar kultur.

Åren 2009 till 2018 var det inga skillnader mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund i hur stor andel som utövar kultur i åldersgruppen 16-25 år.

Bland unga med utländsk bakgrund var andelen tjejer som utövade kultur större bland tjejer än bland killar 2018, samma skillnad fanns även år 2007.

För unga med svensk bakgrund fann ingen skillnad mellan andelen tjejer och killar som utövar kultur 2018. Det har tidigare funnit sen skillnad åren 2007 och 2012.

Under perioden 2007 till 2018 var det en större andel bland unga i åldersgruppen 16-19 år som utövar kultur än i åldersgruppen 20-25 år.

I åldersgruppen 16-19 år var det under åren 2007 och 2012 till 2018 en större andel bland tjejer än bland killar som utövar kultur. Motsvarade skillnad fanns för åldersgruppen 20-25 år 2007, men åren 2009-2018 fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tjejer och killar.

Fotnot:

Alternativen som anges i undersökningarna varierar något. År 2007 och 2009 står det “Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater”.
År 2012, 2015 och 2018 finns alla alternativ från tidigare med, och utöver dessa tillkom “gör bild (t.ex. målar, tecknar, foto, film)”.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator