Mer information om indikatorn

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande program och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år 2011-2016. Procent.

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande program och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år.

Källa: Skolverket

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: Feb-22

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande program och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år 2011-2016. Procent.

Analys

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år var 81,1 procent 2016. Andelen har ökat från 2011 då det var 77 procent.

Andelen elever som tagit examen inom fyra år var större bland tjejer än killar under hela perioden 2011 till 2016. Den var 83,1 respektive 79,1 procent 2016.

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år var större bland inrikes födda än utrikes födda elever under hela perioden 2011 till 2016. Det var 82,5 respektive 69,3 procent år 2016. För båda grupperna har andelen ökat över tid.

Under hela perioden var andelen som tog gymnasieexamen inom fyra år större bland tjejer än bland killar både för inrikes- och utrikes födda elever.

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år var större bland elever med svensk bakgrund än utländsk bakgrund under hela perioden 2011 till 2016. Det var 83,6 respektive 71,1 procent år 2016. För båda grupperna har andelen ökat över tid.

Under hela perioden var andelen som tog gymnasieexamen inom fyra år större bland tjejer än bland killar både för elever med svensk respektive utländsk bakgrund.

Nästa indikator