Mer information om indikatorn

Andel unga som har fått studiemedel för eftergymnasiala studier utomlands, 16–24 år, 2011-2020 i procent.

Andel unga, 16–24 år, som har fått studiemedel utbetalt från CSN för eftergymnasiala studier utomlands under läsåret i förhållande till det totala antalet unga studerande som fått studiemedel för eftergymnasiala studier.

Källa: CSN:s officiella statistik

Uppgiftslämnare: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Nästa rapport: nov-21

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som har fått studiemedel för eftergymnasiala studier utomlands, 16–24 år, 2011-2020 i procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som studerade utomlands med studiemedel har minskat från 10,3 procent läsåret 2011/12 till 8,5 procent läsåret 2019/20.

Under läsåret 2019/20 var andelen som studerade utomlands ungefär lika stor bland tjejer och bland killar, 8,9 procent respektive 7,9 procent.

Andelen tjejer och killar som studerar utomlands fortsätter att minska. Andelarna har minskat sedan läsåret 2014/15, men en liten ökning på 0,1 procentenheter skedde läsåret 2017/18.

Läsåret 2019/20 var andelen unga som studerar utomlands lägre i åldersgruppen 16–19 år jämfört med åldersgruppen 20–24 år, 7,2 procent respektive 8,6 procent.

Läsåret 2019/20 var det en större andel tjejer än killar i åldersgruppen 16–19 år som studerade utomlands, 8,2 procent respektive 5,9 procent. I åldersgruppen 20–24 år var andelen jämnare mellan tjejer och killar, 9 procent respektive 8,2 procent.

Läsåret 2019/20 var andelen unga som studerade utomlands lägre i åldersgruppen 25-29 år jämfört med åldersgruppen 16-24 år, 6,8 procent respektive 8,5 procent.

Skillnaden mellan tjejer och killar var mycket liten läsåret 2019/20 i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 25-29 år var andelen 6,7 procent bland tjejer och 7 procent bland killar som studerade utomlands. I åldersgruppen 16-24 år var andelen 8,9 procent bland tjejerna och 7,9 procent bland killarna.

Fotnot:

Avser personer som fått studiemedel utbetalt från CSN för studier under ett helt eller en del av det läsår som redovisas.

Observera att år 2011 innebär läsåret 2011/12, år 2012 innebär läsåret 2012/2013 till och med 2017. Från och med år 2019 innebär det läsåret 2018/19, år 2020 innebär läsåret 2019/20 o.s.v.

Nästa indikator